ویژگی های این سایت

 • ثبت نام اینترنتی
  • سهولت در دسترسی
  • ثبت دقیق اطلاعات
  • امکان دسترسی منطقه و استان به اطلاعات
  • تهیه آمارهای مختلف
  • عدم احتیاج به تجمیع اطلاعات در منطقه و استان
 • آزمون ها
  • انعکاس اطلاعات مربوط به آزمون بصورتOnline
  • انعکاس نتیجه آزمون بلادرنگ
  • تهیه گزارشات Online
  • معرفی آزمونهای داخلی(اختصاصی)
  • ثبت نمرات لیست دبیر
  • تهیه کارنامه و گزارشاتOnline
ورود کاربران